Eğitim Diploma

+90 (322) 458 0 458

Biz Kimiz

2011 yılında Adana’da Kurmuş olduğumuz ”Ömür Boyu Eğitim Danışmanlığı” zamanla, Mardin, Hatay, Osmaniye, Batman, Diyarbakır, Ankara ve Van’da Şubeleşmiştir. Eğitim organizasyon, kurumsal ve bireysel eğitimler düzenlemekteyiz.

Misyonumuz;

Günümüzün hızla değişen dünyasında gerekli bilgi ve becerilere sahip, analiz ve sentez düzeyinde problem çözme yeteneği gelişmiş, bulunduğu ortama katma değer yaratabilen profesyonelleri iş hayatına ve sosyal yaşama kazandırmak için varız.

Vizyonumuz,

 • Hayat boyu eğitim ve öğretim anlayışıyla, uluslararası anlamda bireysel, toplamsal ve kültürel olumlu ivmeleri yakalamak,
 • bireyin kendinden hız alarak ulusal ve uluslararası düzeyde olumlu toplumsal bilinç yaratmak.,
 • bireysel ve kurumsal bazda yapılacak çalışmalarla topluma ve bireylere her türlü konularda global bakış açısını yakalamak,
 • Kurumsal kapasitemizle milli ve manevi değerleri koruyarak, dünya konjonktürüne bakış açısı kazandırmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Biz, temel değerlerimizden ödün vermeden,
 • Uluslararası standartlarda oluşturduğumuz çağdaş işletim ve yönetim sistemimiz doğrultusunda kendimizi sürekli ölçer ve iyileştiririz.
 • Her zaman öğrenci ve kursiyer memnuniyetini sağlar, verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiririz.
 • Sosyal çevre ve insan ilişkilerini hep ön planda tutar, sağlıklı bir tanıtım mekanizmasıyla ihtiyaç duyan herkesin bize ulaşabilmesini sağlarız.
 • Ekip ruhu, eğitim bilgisi ve araştırmacılığımız ile, eğitim ve iş gücü yetiştirme konusundaki kalitemizi asla elden bırakmayız.
 • Bilgi birikimlerimizi sürekli değerlendirir, çalışanlarımızın gurur duyacağı bir gelecek oluşturmaya çalışırız.
 • Eğitime ve çağdaş teknolojiye verdiğimiz önemin, bizlere her zaman daha iyiyi bulma ve verimli çalışma olanağı yarattığını unutmayız.
 • Sadece kendi içinde değil sektörün pek çok kurumunda da, üreten, doğru ve zamanında karar verebilen, dürüst öğrenci ve yöneticiler yetiştirmenin gururunu taşırız.

YÖNETİM TAAHHÜDÜ:

AKA Ömür Boyu Eğitim Danışmanlık Yönetimi;

Kuruluşun tüm politika ve prosedürler ve bunların uygulanmasında adil ve tarafsız olacağını,

 • AKA Ömür Boyu Eğitim Danışmanlık Birimi bünyesinde çalışan personele baskı uygulamayacağını, görev ve sorumlulukları dışında bir müdahalede bulunmayacağını,
 • Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânı ve mali yükümlülüğü, başvuran kişiye, kuruluşun büyüklüğüne ve kurum yapısına bağlı kalmadan herkesin hizmetlere eşit imkan ve adil ücret ile ulaşabileceğini,
 • Verdiği hizmetlerde dürüstlüğünü tehlikeye atacak bir bağlantı içinde olmayacağını,
 • Belirlenen belgelendirme kriterlerinin adil, eşitçil, uygulanabilir olan tüm mevzuat ve prosedürler ile uyumlu olacağını,
 • Belgelendirme sürecine ilişkin şartlarını, değerlendirilmesi ve kararını sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacağını,
 • TS EN ISO/ IEC 17024:2012 standardında belirtilenlerin dışında başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürlerin uygulanmayacağını,
 • Finansal olarak sürdürülebilirliğinin AKA Ömür Boyu Eğitim Danışmanlık tarafından sağlanacağını garanti eder.

VERGİ DAİRESİ : ÇUKUROVA

VERGI KİMLİK NUMARASI : 21619069622