Eğitim Diploma

+90 (322) 458 0 458

AİLE VE EVLİLİK PSİKOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BU TABLO %30 İNDİRİM BAZ ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

Kayıt Tarihleri: 01 EKİM 2016 – 30 ARALIK 2016  / 02 OCAK 2017 – 30 HAZİRAN 2018
Kontenjan : Maksimum 30 kişi ile sınırlıdır.
Eğitimin Ücreti :
Nakit 8.000 TL
Kredi Kartına 9 Taksit 8.900 TL
Avantajlı Eğitim Kredisi 12 yada 24 ay kullandırılır.
Kayıt ücreti  400 TL (Nakit-Kredi kartına taksit yada senet ile kayıtların üçünde de KAYIT ÜCRETİ alınır.)

AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 Programın Amacı

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönleriyle araştıran ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Çağdaş toplumda aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesi Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programının temel amacını oluşturmaktadır.

 

Program Çıktıları

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:

 1. Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
 2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma,
 3. Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
 4. Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
 5. Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
 6. Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
 7. Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
 8. Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
 9. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme, uygulama.

Dersler

I.Dönem /Part 1
Ders Kodu (Code) Ders Adı(Lecture) Ders Kredisi (Credit) Kaynak Kitap(Source Book)
AEDYL101 Aile ve Evlilik Danışması Kuramları(Theories of Family and Marriage Counselling) 3  
AEDYL102 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-I(Scientific Research Methods & Techniques) 3  
AEDYLSD1 Seçmeli ders 1(Optional Subject 1) 3  
AEDYLSD2 Seçmeli ders 2(Optional subject 2) 3  
AEDYLSD1 Seçmeli Dersler – AEDYLSD1 Optional Subject
AEDYL103 Evlilikte Cinsel Sorunlar(Sexual Problems in Marriage) 3  
AEDYL104 Yetişkin Psikolojisi(Adult Psychology) 3  
AEDYL105 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları(Contemporary Counselling Theory) 3  
AEDYLSD2 Seçmeli Dersler – AEDYLSD2 Optional Subject
AEDYL106 Ergen ve Çocuk Psikolojisi(Adolescent and Child Psychology) 3  
AEDYL107 Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma(Preparation for marriage and cunseling before marriage) 3  
AEDYL108 Aile ve İletişim(Family and Communication) 3  

 

 

II.Dönem /Part 2
Ders Kodu (Code) Ders Adı(Lecture) Ders Kredisi (Credit) Kaynak Kitap(Source Book)
AEDYL201 Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler(Techniques in Family and Couples Counseling) 3  
AEDYL202 Evlilik ve Aile danışması semineri(Marriage and Family Counselling Seminar) 3  
AEDYL203 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-II(Scientific Research Methods & Techniques-II) 3  
AEDYLSD3 Seçmeli ders 3(Optional Subject 3) 3  
AEDYLSD4 Seçmeli ders 4(Optional Subject 4) 3  
AEDYLSD3 Seçmeli Dersler – AEDYLSD3 Optional Subject
AEDYL204 Mesleki Etik(Professional Ethics) 3  
AEDYL205 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma(Literature Review and Report Writing) 3  
AEDYL206 Aile ve Çocuk Hukuku(Family and Child Law) 3  
AEDYLSD3 Seçmeli Dersler – AEDYLSD3 Optional Subject
AEDYL207 Ailede değer eğitimi(Value education in family) 3  
AEDYL208 Evlilik ve aile danışmasında güncel konular(Contemporary Topics in Marriage and Family Counselling)

 

3  
AEDYL209 Ailede Kriz ve Krize Müdahale(Family Crisis And Intervention) 3  

 

 

III.Dönem /Part 3
Ders Kodu (Code) Ders Adı (lecture) Açıklama (Comment)
AEDYL301 Tez (Thesis) AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI(Asgari 50 sayfalık tez çalışması)FAMILY AND MARRIAGE CONSULTANCE POST GRADUATE THESIS STUDY (Minimum 50-pages thesis)

 

Ders İçerikleri

 • AEDYL101- Aile ve Evlilik Danışması Kuramları

Bu dersin temel amacı, ailenin özellikleri ve psikopatolojini gelişmesinde ailenin rolü ve aileyi değerlendiren kuramlara yer vermektir.

 

 • AEDYL102-Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-I

Dersin amacı öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve  bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.

 

 • AEDYL103-Evlilikte Cinsel Sorunlar

Evlilik ve aile, Evlilikte yaşam döngüsü ve cinsel sorunlar, Evlilik süreci, cinsel sorunlar sebepleri ve çözüm yolları, cinsel işlev bozuklukları, değerlendirme

 

 • AEDYL104-Yetişkin Psikolojisi

Yetişkin psikolojisi kuramları, yetişkinlik döneminin aşamaları, yaşam evreleri ve krizler, kişilik, bireysel farklılıklar, fizyolojik değişim ve yaşlanma, yaşam evrelerinde psikolojik sağlık, evlilik, iş yaşamı, zaman değerlendirme konuları yer almaktadır.

 

 • AEDYL105-Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

Psikolojik danışma alanında son gelişmeler. Çağdaş kuramların alana getirileri. Seçilen güncel kuramların derinlemesine incelenmesi (Kültüre duyarlı danışma kuramları, Feminist kuramlar, Post-modern kuramlar).

 

 

 • AEDYL106-Ergen ve Çocuk Psikolojisi

Gelişim kavramı; modelleri, teorileri ve araştırma yöntemleri itibariyle incelenir. Fiziksel, motor, algı, bilişsel, dil, zekâ, duygusal, ahlaki gelişim ile cinsiyet rollerinin gelişimi, ebeveyn çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları, ergenliğe geçiş konularını içermektedir

 

 • AEDYL107-Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma

Evlilik kurumu ve evlenme biçimleri, evlilik kurumunun rol ve fonksiyonları, potansiyel eşi tanıma, potansiyel eşlerin eş seçme kriterleri konusundaki anlaşma düzeyleri, evlilik öncesi birlikte yaşama, çiftlerin aile ve evlilikle ilgili temel kavramlara yükledikleri anlamlar, evlilikten beklentileri, evleneceği çiftlerin aile çevrelerinin evliliğe etkisi, evlilik kararından önce psikolojik danışma yardımı alma, eş seçme ve evlenme, danışma süreci, amaçlar, danışmanın rol ve fonksiyonu, ilke ve teknikler.

 

 • AEDYL108-Aile ve İletişim

İletişim süreci ve etkili iletişim becerileri, aile içi iletişim, aile içi iletişim ve etkileşimi güçlendirecek beceriler, ailede güçlü etkileşim ortamı, aile içi iletişim sorunlarının tanılanması, aile içi iletişim sorunlarının çözümü, aile içi iletişimi etkileyen faktörler, teknolojik gelişmeler ve aile içi iletişim ile ilgili konular içerir.

 

 • AEDYL201-Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler

Evlilik ve aile psikolojik danışmasında temel ilkeler; psikolojik danışma ile ilgili temel kavramlar; raport, ilişki kurma, danışanın sunduğu problemin belirlenmesi ve değerlendirilmesi; amaç oluşturma; müdahale biçimin seçilmesi ve uygulanması; sonlandırmanın planlanması ve sonlandırma; sevk ve izleme konuları ele alınacaktır.

 

 • AEDYL202- Evlilik ve Aile danışması semineri

Bu seminerin amacı, evlilik ve aile danışmanlığı konusu ile ilgili olarak diğer derslerde ele alınmayan ancak uygulamada işe yarayacak yeni bilgilerin öğrenilmesidir. Alandaki yeni kavramlar kadar eski olmalarına rağmen fazla bilinmeyen kavramlar ve uygulamalar da bu dersin konuları arasına girmektedir

 

 • AEDYL203-Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-II

Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı niteliğinde  öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve  bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.

 • AEDYL204-Mesleki Etik

Etik, etik değerlerin gelişimi, profesyonellik ve meslek etiği, aile danışmanlığında etik ilkeler, insan hakları, mesleki sorunlar ve mesleki örgütler konusunda bilgi ve uygulamaları içerir.

 

 • AEDYL205-Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Ev ödevi, dönem ödevi, final ödevi hazırlama, bilimsel rapor yazma kuralları, literatür taramada kısayol ipuçları, bilimsel sonuçların tablolaştırılması, içerik ve hedeflerin çapraz tablolarla gösterilmesi, bilimsel rapor yazmada apa formatı.

 

 • AEDYL206- Aile ve Çocuk Hukuku

Çocuk ve aile hukuku, çocuk ve aile hukukundaki temel mevzuatlar, dünyada ve ülkemizde çocuk ve aile hukuku ve uygulamalar, çocuk ve kadın hakları, çocuk ve kadın haklarının korunması, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet ve evlat edinme koşulları, miras, mal rejimleri ve aile içi sorunlarda danışmanlık hizmetine ilişkin bilgiler içerir.

 

 • AEDYL207-Ailede değer Eğitimi

Ailenin temel gereksinimleri, psikososyal gelişim, değer kavramı, ailenin spirituel, sosyal ve kültürel değerleri, ahlak gelişimi, gelişim dönemlerine göre değerler ve ailede değer eğitimi konularında bilgiler içermektedir

 • AEDYL208-Evlilik ve aile danışmasında güncel konular

Evlilik ve aile psikolojinde geleneksel kuram ve yöntemlerin ötesinde son yıllarda alanın gündemine giren konulardan oluşacaktır. Aile ve evlilik psikolojinde hukuki, etik ve kültürel konular; evlilik ve aile psikolojinde eğitim ve profesyonel kriterler; aile ve çiftlere gelişimsel bakış; aile ve çiftlerde değişim süreci; evlilik, romantik ilişkiler ve ailelere ilişkin danışman tutum ve yanlılıklarının danışma sürecine etkisi; evlilik ve aile danışmasında araştırma ve hukuki değişimlerin kısa tarihçesi; evlilik ve aile terapisine feminist bakış; değişen ve globalleşen dünyanın evlilik ve aile terapilerine yansımaları; kısa sureli evlilik ve aile danışması gibi konular ele alınacaktır

 

 • AEDYL209-Ailede Kriz ve Krize Müdahale

Aile yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek kaza, ölüm, yangın veya diğer felaketler, eşlerden birinin işsiz kalması gibi travmatik olayların aileye etkisi, durumluk ve gelişimsel krizler, kriz ve krize müdahale gibi konularla, bir başka travmatik olay olan boşanmanın nedenleri ve sonuçları, çocuk üzerine etkileri, toplumsal boyutu ve boşanma sürecinde bireylere psikolojik destek sağlama gibi konuları içerir.