Eğitim Diploma

+90 (322) 458 0 458
Aile ve Evlilik Psikolojisi Bütünleşik Doktora Programı

AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI

BU TABLO %30 İNDİRİM BAZ ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

Kayıt Tarihleri: 1 TEMMUZ 2017 – 31 ARALIK 2017
Kontenjan : Maksimum 30 kişi ile sınırlıdır.
Eğitimin Ücreti :
Nakit 18.000TL
Kredi Kartına 9 Taksit 20.500 TL
Avantajlı Eğitim Kredisi 12 yada 24 ay kullandırılır.
Kayıt ücreti  400 TL (Nakit-Kredi kartına taksit yada senet ile kayıtların üçünde de KAYIT ÜCRETİ alınır.)

Programın Amacı
Aile ve Evlilik Danışmanlığı Bütünleşik Doktora Programı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönleriyle araştıran ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Çağdaş toplumda aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesi Aile ve Evlilik Danışmanlığı Doktora Programının temel amacını oluşturmaktadır.

Program Çıktıları
Aile ve Evlilik Danışmanlığı Bütünleşik Doktora Programı’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:
1. Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma,
3. Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
4. Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
5. Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
6. Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
7. Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
8. Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
9. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme, uygulama.