Eğitim Diploma

+90 (322) 458 0 458

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

programa sadece 15 kişi alınacaktır.

Kayıt Tarihleri: Kayıt Tarihleri: 01 EKİM 2016 – 30 ARALIK 2016  / 02 OCAK 2017 – 30 HAZİRAN 2018
Kontenjan : Maksimum 15 kişi ile sınırlıdır.
Eğitimin Ücreti :
Nakit  :11,250 TL
Kredi Kartına 9 Taksit  :13.500 TL
Avantajlı Eğitim Kredisi 12 yada 24 ay kullandırılır.
Kayıt ücreti  400 TL (Nakit-Kredi kartına taksit yada senet ile kayıtların üçünde de KAYIT ÜCRETİ alınır.)

 

İşletme Doktora Programı
2016-2017 Öğretim Yılı Müfredat Programı
Bil.Haz.
Ders Kodu Dil Dersin Adı Kredi Teo+Uyg+Lab Türü
TOPLAM 0,0
1.Yarıyıl
Ders Kodu Dil Dersin Adı Kredi Teo+Uyg+Lab Türü
   İŞD601 İleri Araştırma Yöntemleri 9,0 3+0+0 Zorunlu
   İŞD602 Çağdaş Yönetim Teorisi 9,0 3+0+0 Zorunlu
   İŞD603 Küreselleşen Dünyada Güncel Sorunlar 9,0 3+0+0 Zorunlu
   İŞD604 Pazarlama Stratejileri 9,0 3+0+0 Zorunlu
   İŞD698 9,0 1 adet Seçmeli
   İŞD699 Tez 9,0 0+0+0 Zorunlu
Seçmeli27 27,0 3 adet Seçmeli
TOPLAM 81,0
SEÇMELİ DERSLER
Seçmeli
Ders Kodu Dil Dersin Adı Kredi Teo+Uyg+Lab Türü
   DBH501 Genel Ekonomi 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İBH403 İşletme Finansı 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İBH405 İşletme Yönetimi 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD611 Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD612 İç Kontrol 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD613 Kurumsal Finans Yönetimi 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD621 İleri Yönetim ve Organizasyon Teorisi 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD622 İnovasyon ve Teknolojileri 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD623 Stratejik Yönetim 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD631 İleri Tüketici Davranışları Teorisi 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD632 Stratejik Pazarlama Problemleri 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İŞD633 Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İYH402 Finansal Muhasebe Esasları 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İYH405 İşletme Yönetimi 9,0 3+0+0 Seçmeli
   İYH406 İstatistiğin Temelleri 9,0 3+0+0 Seçmeli

 

İşletme Doktora Programı, teorik bilgileri güncel ve pratik tecrübelerle birleştirerek öğrencilere aktarmayı başarabilen, çok yönlü, konusunda uzman, nitelikli ve seçkin akademisyen kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

İşletme Doktora Programı, öğrencilere işletme yönetimi alanında verimli ve yetkin bir araştırma ve öğretim kariyeri için gereken tecrübe ve vasıfları kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İşletme Doktora Programı, eğitim alan öğrencilere işletmenin temel derslerinin yanında, Muhasebe ve Finans, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi başlıkları altında yer alan üç modülde uzmanlık alanlarını geliştirme olanağı sunmaktadır.

Programın en önemli hedefleri, doktora yapacak öğrencilere, rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır. Buna ek olarak, hem ülkemizin artan akademisyen ihtiyacına, yetiştireceği evrensel düzeyde akademik bilgi ve donanıma sahip doktora mezunlarıyla cevap vermeyi hem de yapılacak bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

 

BRUSSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY
Ders işleme ve proje ödev hazırlama yöntemleri

Brussels capital university global bir online eğitim kurumu olarak dersleri temel olarak teknolojik imkanları kullanarak online verir.bunun yanısıra bölüm yada programa bağlı olarak nisbi oranda kendi merkez binasında örgün olarak verebilmektedir.genel olarak otomasyon sistemi bunun yanısıra danışman hocanın mail gönderimi ve video paylaşım sistemleride ders işlemede birer alternatif olarak kullanılırlar.kimi zaman ders içerikleri pdf veya word formatıylada öğrenciye gönderilerek derslerin hızlı ve etkin aktarılması sağlanır.bazı bölümlerin dersleri bütün yada parça olarak işlenecek kitapların listesinin verilmesi suretiyle işlenebilir.buna psikoloji bölümü dersleri örnek gösterilebilir.kimi zamanda bölüm sorumlusu ders notlarını çoğaltılması suretiyle öğrenciye aktarabilir.buradanda anlaşılacağı gibi brussels capital university çok çeşitli uzaktan eğitim modüllerini bünyesinde barındırmaktadır.
Sınav sistemi varmıdır alternatifi nedir

Üniversitemiz bünyesinde halihazırda sınav sistemi yoktur.refleksoloji bölümü hariç.sınav sisteminin hantallığı vede öğrenciye ciddi bir katkı sağlamadığı düşüncesi ve tecrübesi bizleri proje ödevi hazırlama yöntemini kullanmaya itmiştir.bu yöntemde öğrencinin araştırmaya ve daha fazla öğrenmeye ittiği tecrübemizle sabittir.proje ödevi verilen her ders için danışman hocanın belirlediği bir konuyu ödev olarak hazırlamaya dayalıdır.ödevin sınırlarını ve çerçevesini danışman hoca belirler.bu ödevden alınacak not ise sizin geçme notunuzu belirler.notlar sayısal olarak değil sayısal karşılığı olan sembol olarak verilir .

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

    

Brussels Capital University (Brüksel Başkent Üniversitesi), kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin  online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere  Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir. Brussels Capital University ,Belçika’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur..

Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkedeki eğitimlerin Belçika eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi ile kendi ülkesindeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamakta, ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri  Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

Bundan da öte Brüssels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerininde sahibidir ve bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır..Bilindiği üzere bedensel engelliler ayrıca sosyal kısıtlamalardan dolayı yüksek öğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim ülkemizin ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur..Bu dezavantajlı grupların yükseköğrenimini tamamlaması bu şekilde kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmelerİ Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.